3 Desyatinny Monastyr,
Veliky Novgorod
Novgorod Geography
20222022